Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym zaprasza do pobierania raportu „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i rekomendacje”

Raport „Polska droga do GOZ” Plik pdf (rozmiar 4,5 Mb)

 

Raport został przygotowany dla Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB – European Environmental Bureau) przez Mirosława Bachorza z Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

 

Autor publikacji: Mirosław Bachorz
Redakcja merytoryczna: Piotr Barczak
Ekspertyza socjologiczna: Wojciech Doliński
Przeprowadzenie wywiadów: Mirosław Bachorz, Jacek Schindler
Redakcja: Mirosława Kuczkowska
Projekt graficzny: Waldemar Koralewski, Portlab.pl
Skład: Ela Dajksler, Portlab.pl
Zdjęcia: www.unsplash.com
Raport prezentuje stan na 17 marca 2017 r.
ISBN 978-83-947616-0-8

IGOZ IGOZ