Zadecydujmy razem z IGOZ o naszym udziale w 600 miliardach euro i 2 milionach nowych miejsc pracy, które mają powstać w krajach Unii Europejskiej.

Wyznaczone przez Komisję Europejską i Parlament Europejski ambitne cele na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym mają do 2030 roku przynieść krajom UE ponad 600 mld euro oszczędności w przedsiębiorstwach oraz stworzyć ponad 2 miliony nowych miejsc pracy. Im szybciej Polska osiągnie wyznaczone cele, tym większe będą korzyści odczuwalne przez każdego Polaka zarówno na poziomie krajowym, jak i gminnym. Przejście z gospodarki liniowej do gospodarki obiegowej jest z jednej strony rewolucją, a z drugiej koniecznością, w dobie niepewności geopolitycznej, kurczących się źródeł surowców oraz konieczności zmniejszania wpływu na środowisko. Pomocą wszystkim zainteresowanym w rozsądnym, ekonomicznym ale i ekologicznym dojściu do wyznaczonych celów pragnie służyć profesjonalny think tank – Instytuj Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ).

Zespół IGOZ tworzą polscy i zagraniczni specjaliści, którzy towarzyszą rozwojowi koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy), począwszy od jej narodzin w 2014 r., a obecnie wpływają na jej kształt nadawany przez Parlament Europejski. O fachowości międzynarodowego zespołu IGOZ decyduje fakt, że skupia osoby i podmioty, które mają doświadczenie z wprowadzania założeń GOZ w samorządach i przedsiębiorstwach oraz znają najlepsze praktyki działania dla GOZ, np. osoby związane z Zero Waste Europe, European Environmental Bureau, European Compost Network, Zero Waste Europe, Stowarzyszenie Biorecykling czy Ekoefektywność. W celu realizacji swojej misji pomocy we wdrażaniu koncepcji GOZ w Polsce, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym współpracuje również z naukowcami, organizacjami pozarządowymi oraz aktywistami.

IGOZ jest samodzielnym think-tankiem – tworząc radę naukowo-programową Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste (www.zero-waste.pl)

Jeżeli interesujesz się koncepcją GOZ lub zostało postawione przed tobą zadanie związane z GOZ, zapraszamy do poznania Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Więcej informacji znajdziesz na: www.facebook.com/groups/InstytutGOZ

Koordynator IGOZ
Tomasz Wojciechowski igoz@oigo.pl

IGOZ IGOZ