KU GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM: BIZNESOWE UZASADNIENIE PRZYSPIESZONEJ ZMIANY – EMF
Raport z badania zamówionego przez Klub Rzymski
ze wsparciem z Fundacji MAVA
Korzyści społeczne z gospodarki o obiegu
zamkniętym
Wygrani pod względem miejsc pracy i klimatu w gospodarce
opartej o energię odnawialną i wydajność surowcową
Studium odnoszące się do Czech i Polski

Autorzy: Anders Wijkman and Kristian Skånberg

 

IGOZ IGOZ